ଗ୍ରାମଦେବତୀ ଜାଗୁଳେଇ ଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *