କୁଟିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ବ୍ୟାପିଥିବା ସନ୍ଦେହ ରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *