Friday , June 9 2023
Home / Live / ବିଜେପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମାଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ରେ ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଅବସରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିବସେ ମହାଗୈାରୀ ବେଶ

ବିଜେପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମାଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ରେ ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଅବସରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିବସେ ମହାଗୈାରୀ ବେଶ

Leave a Reply

Your email address will not be published.