Friday , June 9 2023
Home / Live / ସାନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମପଂଚାୟତ ମାଣିକପୁର୍ ଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଭିତିପ୍ରସ୍ତ ର ସ୍ଥାପନ

ସାନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମପଂଚାୟତ ମାଣିକପୁର୍ ଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଭିତିପ୍ରସ୍ତ ର ସ୍ଥାପନ

Leave a Reply

Your email address will not be published.