Sunday , October 1 2023
Home / Live / ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଳସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ

ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଳସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *