Thursday , September 28 2023
Home / ବିଶେଷ / ଦଶହରା  (କବି )—-ସରୋଜ ସାହୁ

ଦଶହରା  (କବି )—-ସରୋଜ ସାହୁ

ଦଶହରା  କବି —-ସରୋଜ ସାହୁ

                                               ବାଜେ ମୁର୍ଦାଙ୍ଗ ଘଣ୍ଟ କଂସାଳ

                   ବାଜେ ଯୋଡି ମହୁରୀ

ଶୁଭେ କୀର୍ତନ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ

                  ପଡିଛି ଆଜି  ହୁରି l

କମ୍ପୁଛି ଗାଁଆ  ଗଣ୍ଡା ସହର

        ମେଢ଼ ଭଳିକି ଭଳି

ନାନା ତୋରଣ ସାଜ ଶରଣ

                  ମନକୁ ନିଏ ଜିଣି l

ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଚମକୁ ଥାଏ

                    ମାଆ ର ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ

ଆଲୋକ ମାଳା ଚମକେ ପରା

                     ଆକାଶେ କି ବିଜୁଳି l

ଭକତି ମନେ ଭକତ ଜନେ

                    ଲାଭନ୍ତି ମା ଦର୍ଶନ

ମାଆ ନିକଟେ  ପୂଜା କରନ୍ତି

                    ପଣାର ହାଣ୍ଡି ମାନ l

ସିଂହ ବାହିନୀ ଦୁଃଖ ନାଶିନୀ

                    ତା ମହିମା ମହାନ

ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ ଲଭି ଆଶିଷ

                   କରିବା ତା ଗୁଣଗାନ l

ଆଶୁନ୍ୟ ମାସେ ଏ ପୂଜା ଆସେ

                   ଶାରଦୀୟ ନା ବହି

ସଭିଙ୍କ ମନେ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମେ

                    ମାଆ ସେ ଦୟାମୟୀ l

ମହିଁସା ମାରି ଭକତ ତାରି

                   ପୂଜିତ ଏ ସଂସାରେ

ବରଷେ ଥରେ ଏ ପୂଜା ଆସେ

                    ପୂଜା ହୁଏ ସବୁଠାରେ l

-0-

ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ

                                                              ଫୋନ ନମ୍ବର -9439161426

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *