Tuesday , October 4 2022
Home / ବିଶେଷ / ଗରଦପୁର ଅଂଚଳରେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୂର୍ଗା ଙ୍କ ପୂଜୋତ୍ସବ

ଗରଦପୁର ଅଂଚଳରେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୂର୍ଗା ଙ୍କ ପୂଜୋତ୍ସବ

ବଡ଼ କଳାବୁଦା
ବାରୁଣୀ

 

ପାଟକୁରା ବଜାର
ତିକନପୁର
ସାନ କଳାବୁଦା
ମଦନା
ଗୋବିନ୍ଦପୁର
ଲେଖନପଡ଼ା
ଗରଦପୁର ବଜାର
ଡ଼ିହ ସାହି ପୁରୁଣା ଦେବୀ
ଡ଼ିହସାହି ନୂଆ ଦେବୀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.